Aminokwasy

Fmoc-Ala-OH

Fmoc-Ala-OH

Wzór cząsteczkowy: C18H17NO4
Masa molowa: 311,33
Numer CAS: 35661-39-3
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Arg(Pbf)-OH

Fmoc-Arg(Pbf)-OH

Wzór cząsteczkowy: C34H40N4O7S
Masa molowa: 648,77
Numer CAS: 154445-77-9
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Asn(Trt)-OH

Fmoc-Asn(Trt)-OH

Wzór cząsteczkowy: C38H32N2O5
Masa molowa: 596,67
Numer CAS: 132388-59-1
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Asp(OtBu)-OH

Nazwa

Wzór cząsteczkowy:
Masa molowa: 411,45
Numer CAS: 71989-14-5
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Cys(Trt)-OH

Fmoc-Cys(Trt)-OH

Wzór cząsteczkowy: C37H31NO4S
Masa molowa: 585,71
Numer CAS: 103213-32-7
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Gln(Trt)-OH

Fmoc-Gln(Trt)-OH

Wzór cząsteczkowy: C39H34N2O5
Masa molowa: 61,70
Numer CAS: 132327-80-1
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Glu(OtBu)-OH

Fmoc-Glu(OtBu)-OH

Wzór cząsteczkowy: C24H27NO6
Masa molowa: 425,47
Numer CAS: 71989-18-9
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Gly-OH

Fmoc-Gly-OH

Wzór cząsteczkowy: C17H15NO4
Masa molowa: 297,31
Numer CAS: 29022-11-5
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-His(Trt)-OH

Fmoc-His(Trt)-OH

Wzór cząsteczkowy: C40H33N3O4
Masa molowa: 619,71
Numer CAS: 109425-51-6
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Ile-OH

Fmoc-Ile-OH

Wzór cząsteczkowy: C21H23NO4
Masa molowa: 353,41
Numer CAS: 71989-23-6
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Leu-OH

Fmoc-Leu-OH

Wzór cząsteczkowy: C21H23NO4
Masa molowa: 353,41
Numer CAS: 35661-60-0
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Lys(Boc)-OH

Fmoc-Lys(Boc)-OH

Wzór cząsteczkowy: C26H32N2O6
Masa molowa: 468,54
Numer CAS: 71989-26-9
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Met-OH

Fmoc-Met-OH

Wzór cząsteczkowy: C20H21NO4S
Masa molowa: 371,45
Numer CAS: 71989-28-1
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Phe-OH

Fmoc-Phe-OH

Wzór cząsteczkowy: C24H21NO4
Masa molowa: 387,43
Numer CAS: 35661-40-6
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Pro-OH

Fmoc-Pro-OH

Wzór cząsteczkowy: C20H19NO4
Masa molowa: 337.37
Numer CAS: 71989-31-6
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Ser(Trt)-OH

Fmoc-Ser(Trt)-OH

Wzór cząsteczkowy: C37H31NO5
Masa molowa: 569.65
Numer CAS: 111061-56-4
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Thr(tBu)-OH

Fmoc-Thr(tBu)-OH

Wzór cząsteczkowy: C23H27NO5
Masa molowa: 397.46
Numer CAS: 71989-35-0
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Trp(Boc)-OH

Fmoc-Trp(Boc)-OH

Wzór cząsteczkowy: C31H30N2O6
Masa molowa: 526.58
Numer CAS: 143824-78-6
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Tyr(tBu)-OH

Fmoc-Tyr(tBu)-OH

Wzór cząsteczkowy: C28H29NO5
Masa molowa: 459.53
Numer CAS: 71989-38-3
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz
Fmoc-Val-OH

Fmoc-Val-OH

Wzór cząsteczkowy: C20H21NO4
Masa molowa: 339.39
Numer CAS: 68858-20-8
Odczynnik dotępny na naszej stronie: kup teraz